DETSKÝ ŠPORTOVÝ KÚTIK MINILIGA TALENTOV

 

TERMÍN:   počas celého roka, vrátane prázdnin

 

PODMIENKY VYUŽÍVANIA:

 

1.     Detský ŠPORTOVÝ KÚTIK MINILIGA TALENTOV (skratka DŠK) je určený pre deti

        vo veku 3 - 12 rokov.

 

2.     S ohľadom na vek je pre dieťa pripravený aj program, resp. občerstvenie.

 

3.     DŠK je možné využiť resp. objednať na 1 hodinu, 3 hodiny, resp. celý deň.  

 

4.     Ponúkame taktiež možnosť individuálnej ceny na mieru v prípade, ak dieťa

        má záujem využívať kútik v pravidelných intervaloch počas celého školského

        roka, resp. počas celých prázdnin. Takýto druh pobytov, resp individuálnych

        cien poskytujeme iba pre deti, ktoré naše služby už využili a rodičia sú už

        s fungovaním takýchto pobytov oboznámení. T.z. že dieťa minimálne

        1x využilo služby DŠK MINILIGA TALENTOV.

 

5.    VARIANTY A CENY

 

      A.  Pobyt v DŠK MINILIGA TALENTOV na 1 hodinu:

        -     rodič dieťa odovzdá v kútiku - Delňa (areál prírodného kúpaliska)

        -     dieťa ostáva v kútiku, spolu s koordinátorom, pokiaľ si ho rodič

              nevyzdvihne

        -     cena zahŕňa pobyt 1 hodinu, pitný režim, koordinátor

 

        B. Pobyt v DŠK MINILIGA TALENTOV na 3 hodiny:

        -     rodič dieťa odovzdá v kútiku -  Delňa (areál prírodného kúpaliska)

        -     dieťa ostáva v kútiku, spolu s koordinátorom, pokiaľ si ho rodič

              nevyzdvihne

        -     cena zahŕňa pobyt v kútiku 3 hodiny, pitný režim, malé občerstvenie,

              koordinátor

 

      C.  Pobyt v DŠK MINILIGA TALENTOV celodenný:

        -     rodič dieťa odovzdá v kútiku alebo dohodne vyzdvihnutie dieťaťa

              priamo doma; v prípade ak dieťa doveziete:  Delňa (areál prírodného kúpaliska)

        -     dieťa ostáva v kútiku, spolu s koordinátorom, okrem programu

              v kútiku môže absolvovať aj program mimo kútika

              (plaváreň, kone, hvezdáreň, kĺzisko, futbal a pod.), ktorý sa

              prispôsobuje počtu detí, veku a záujmu rodičov  

        -     cena zahŕňa pobyt v kútiku počas celého dňa, pitný režim, desiata,

              obed, olovrant,koordinátor

 

      D.  Pobyt v DŠK MINILIGA TALENTOV

           v pravidelných intervaloch:

             ( v prípade záujmu nás kontaktujte prosím mailom: 

              kancelaria@miniligatalentov.eu )

        -     rodič dieťa odovzdá v kútiku alebo dohodne vyzdvihnutie dieťaťa

              priamo doma v dohodnutom čase; 

        -     dieťa ostáva v kútiku, spolu s koordinátorom, okrem programu v kútiku

              absolvuje aj program mimo kútika, ktorý je dohodnutý spolu s rodičom

              (plávanie, kone, futbal, korčuľovanie atď.); v prípade pravidelného

               krúžku, dieťa odvezieme a privezieme

        -     cena zahŕňa pobyt v kútiku počas celého dňa, pitný režim, desiata, obed,

              olovrant, vstupné poplatky, koordinátor, odvoz

 

 

INFORMÁCIE PRE  DOBROVOĽNÝCH INŠTRUKTOROV


 

 

 

 

 

Kontakt

Projekty MINILIGA TALENTOV

kancelaria@miniligatalentov.eu


manager@miniligatalentov.eu

+421 949 281 640

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode